תעודת אחריות

תעודת אחריות זו נכתבה בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בה מתייחס לשני המינים.

עם רכישת מוצר של חברת אמוקס סחר בע”מ, הרינו להודות לך על האמון שנתת במוצרנו. אנו בטוחים כי תהיה שבע רצון מהשימוש במוצרינו לאורך זמן.

אמוקס סחר בע”מ מעניקה אחריות ללקוחותיה, לעניין תקינותם ושלמותם של המוצרים המסופקים על ידה, והכול בהתאם לתנאים כדלקמן:

 1. תקופת האחריות הינה ל-10 שנים ממועד האספקה אך ורק בהצגת חשבונית הקניה.
 2. האחריות הינה לתקינות המוצר בתקופת האחריות בלבד.
 3. אמוקס סחר בע”מ מתחייבת לתקן או להחליף כל מוצר שיש בו קלקול או פגם ואשר נתגלה במהלך תקופת האחריות והנובע מתכנון רשלני ו/או שימוש בחומרים שאינם מתאימים או פגם אחר בהליך הייצור.
 4. האחריות על פי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
  • הקלקול ו/או התקלה נגרמו על ידי שימוש בלתי סביר, חבלה, תאונה, טיפול לרבות ניקוי רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר או כזה הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו ללקוח.
  • במקרים של כח עליון.
  • במידה ונערכו שינויים ו/או שיפוצים ו/או התאמות במוצר על ידי הלקוח או מי מטעמו.
  • האחריות אינה חלה במקרים של שבר, אלא אם הובא לידיעת אמוקס סחר בע”מ במעמד האספקה.
  • הקלקול ו/או התקלה נגרמו בזדון או במעשה או במחדל או כתוצאה מרשלנות שלא על ידי אמוקס סחר בע”מ או מי מטעמה, או במהלך הובלת המוצר שלא על ידי מוביל מוסמך מטעמה של אמוקס סחר בע”מ.
  • האחריות לא תחול על שריטות, שינויים בצבע, בציפוי, כתמים או פגמים אלא אם נתגלו והובאו לידיעתה של אמוקס סחר בע”מ במועד האספקה.
  • מובהר כי האחריות לא תחול על כל נזק עקיף /או תוצאתי ו/או נזקי גוף אשר עלול להיגרם ללקוח או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש, תיקון, פירוק, או כל סיבה אחרת.
 5. הערות כלליות:
  • האחריות על פי תעודה זו הינה לציוד הנרכש מאמוקס סחר בע”מ או ממפיציה או מנציגיה בלבד
  • האחריות אינה ניתנת להעברה ללקוח אחר.
  • מוסכם ומובהר כי האחריות מוגבלת לעלות התיקון של החלק התקול או החלפת המוצר ואין החברה אחראית לכל נזק עקיף או הפסד כספי שעלול להיגרם עקב פעילותו הבלתי תקינה של המוצר.
 6. האחריות מוגבלת אך ורק לאמור בתעודת אחריות זו ואינה חלה על נזק אחר שלא תואר לעיל.
 7. חברת אמוקס סחר בע”מ תעשה ככל אשר ביכולתה לתת שרות במסגרת היכולות אשר עומדות לרשותה ולפתור את הבעיה על הצד הטוב ביותר.
 8. איך פונים אלינו?
  • בכתובת: אמוקס סחר בע”מ, ת.ד. 31 , מיקוד 2017900 , משגב
  • מייל: info@amox.co
  • טלפון:        0548-222-333

מחלקת השירות שלנו תשמח לסייע לכם בכל נושא. בנוסף אתם מוזמני לבקר באתר האינטרנט שלנו www.amox.co לקבלת מידע נוסף אודות הפתרונות שלנו ותשובות על שאלות נפוצות.